Avr bioprothese


External Interrupt 0 (INT0) - triggered from pin. External Interrupt 1 (INT1) - triggered from pin. External Interrupt 2 (INT2) - triggered from pin. Very Important When writing assembly codes for your avr microcontroller utilizing the interrupt feature the following must be observed: The interrupt must be enabled by setting its enabled bit in the appropriate I/O register. The Global Interrupt bit, the i bit, in the microcontroller's status register (sreg) must also be enabled. The stack must be initialized.

avr 8-bits microcontroller provide both internal and external interrupt sources. The internal interrupts are associated with the microcontroller's peripherals. Timer/Counter, Analog Comparator, etc. The external interrupts are triggered via external pins. The figure below shows the pins, on which the external interrupts can be triggered, for an avr 8-bit microcontroller. On this microcontroller there are four (4) external interrupts: The, reset interrupt - triggered from pin.

Usually each enabled interrupt has its own isr. In avr assembly language each isr. Must end with the, reti instruction which indicates the ervaring end of the isr. Interrupt Flags and Enabled bits, each interrupt is associated with two (2) bits, an, interrupt Flag Bit and an, interrupt Enabled Bit. These bits are located in the I/O registers associated with the specific interrupt: The interrupt flag bit is set whenever the interrupt event occur, whether or not the interrupt is enabled. The interrupt enabled bit is used to enable or disable a specific interrupt. Basically is tells the microcontroller whether or not it should respond to the interrupt if it is triggered. In summary basically both the, interrupt Flag and the. Interrupt Enabled are required for an interrupt request to be generated as shown in the figure below. Global Interrupt Enabled Bit, apart from the enabled bits for the specific interrupts the global interrupt enabled bit.

5 thoughts on Basics: Serial communication with


Interrupts are basically events that require immediate attention by the microcontroller. When an interrupt boek event occurs the microcontroller pause its current task and attend to the interrupt by executing. Interrupt Service routine (ISR) at lijst the end of the isr the microcontroller returns to the task it had pause and continue its normal operations. In order for the microcontroller to respond to an interrupt event the interrupt feature of the microcontroller must be enabled along with the specific interrupt. This is done by setting the. Global Interrupt Enabled bit and the, interrupt Enable bit of the specific interrupt. Interrupt Service routine or Interrupt Handler. An, interrupt Service routine (ISR) or, interrupt Handler is a piece of code that should be execute when an interrupt is triggered.

Hancock ii bioprosthesis for Aortic Valve replacement: The


Bij patiënten met een biv-icd zijn in totaal 3 draden geplaatst. Én in het rechter atrium, én in de rechter ventrikel en én in de sinus coronarius (LV lead). Bmi body mass Index bms bare metal Stent c cag coronair Angio grafie cabg coronary Artery bypass Grafting (Bypass chirurgie) hierbij worden vaatverbindingen aangelegd tussen de aorta en de coronairen om de vernauwing te overbruggen. Carto 3-dimensionaal electro-anatomisch mapping systeem Combineert anatomische informatie van msct of mri met elektrofysiologische gegevens tijdens een ablatie. Ccs classificatie van de ernst van angina pectoris klachten volgens de canadian classificatie cardiovascular Society. CClassificatie van de ernst van angina pectoris klachten volgens de canadian classificatie cardiovascular Society. Geen beperkingen in dagelijks functioneren. Ap klachten pas bij forse inspanningen/ werk of sport.

Avrt atrioventriculaire re-entry-tachycardie ook wel macro re-entry-tachycardie. Vanwege een extra elektrische verbinding tussen atrium en ventrikel kan er een re-entry circuit ontstaan tussen atria, av-knoop, ventrikels en de aberrante verbinding. Een dergelijke tachycardie kan orthodroom zijn (retrograde geleiding over de extra verbinding, antegrade av geleding) of antidroom (antegrade geleiding over de extra verbinding, retrograde av geleiding). Een voorbeeld van een avrt is het wpw syndroom (zie daar). De extra verbinding is dan tijdens sr als pre-excitatie (deltagolf) zichtbaar op eetschema het oppervlakte ecg.

De extra verbinding kan soms ook alleen retrograad geleiden. Op het ecg tijdens sr is de verbinding dan niet zichtbaar, want er is geen pre-excitatie. We spreken dan van een concealed bypass. Avsd atrio ventriculair Septum Defect Congenitale aandoening waarbij een defect bestaat op het niveau van zowel atria als ventrikels. B biv-icd biventriculaire Implanteerbare cardiale defibrillator Apparaat dat een implanteerbare cardiale defibrillator (ICD) combineert met cardiale resynchronisatie therapie (CRT).

Bioprosthetic valve definition of bioprosthetic valve

Dit kan behulpzaam zijn bij het beëindigen van een atriale tachycardie of atriumflutter. Aortic Valve area, aortaklepoppervlak avnrt atrio-ventriculaire nodale re-entry tachycardie dit is een supraventriculaire tachycardie welke baby ontstaat in de av-knoop. Bij patiënten met een avnrt bestaat de av-knoop uit een langzaam en een snel pad. Hierdoor kan na een extrasystole, in de av-knoop zelf een cirkel (re-entry) tachycardie ontstaan. De tachycardie termineert vaak spontaan of na valsalva manoeuvre. Een avnrt kan worden onderdrukt door medicatie die de av geleiding vertraagt, zoals verapamil of een bètablokker. Eventueel kan gekozen worden voor een ablatie van het langzame pad. Avr aortic Valve replacement Aortaklepvervanging door een biologische prothese (over het algemeen varkensweefsel) of mechanische prothese.

Antithrombotic therapy following bioprosthetic aortic valve

Asd, atrium Septum Defect, atp. Anti-tachy pacing, functie van een icd of pacemaker waarbij door korte pulsjes in de rechterkamer of -boezem een ventriculaire of atriale tachycardie kan worden beëindigd. Bij een ventriculaire tachycardie (VT) kan het circuit van de vt op deze wijze door de icd worden onderbroken. Een icd wordt meestal dusdanig geprogrammeerd dat bij een hemodynamisch stabiele vt er een programma van verschillende vormen atp wordt afgegeven. Het voordeel is dat de patiënt hier meestal niets van voelt en de vt meestal succesvol wordt beëindigd. Er hoeft dan geen shock te worden afgegeven. Pacemakers beschikken soms over de mogelijkheid thuis van atriale atp.

Aed, automatische Externe defibrillator, draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend, indien vf of vt wordt geregistreerd. American heart Association, am, acuut myocardinfarct. Ao, aorta, aoi, aortaklepinsufficiëntie, aos, aortaklepstenose,. Angina pectoris, arb, angiotensine receptor Blokker (Angiotensine ii antagonist). Arvc, arythmogene rechterVentrikel Cardiomyopathie (zie arvd arvd. Arythmogene rechterventrikel Dysplasie (ook wel arvc) Aandoening van in eerste instantie voornamelijk de rechterkamer van het hart waarbij vervetting en aneurysmavorming open optreedt. Gaat gepaard met plotse dood en ventriculaire tachycardie. Bij patiënten met arvd wordt veelal gekozen voor implantatie van een icd.

Types of Replacement heart Valves

Afkortingen in de cardiologie, download: Afkortingen in de cardiologie 123 4F, tetralogie van Fallot, aangeboren hartafwijking 6 mwt 6 minutes walk test 6 minuten loop test. Afstand die patiënten in 6 minuten wandelen maximaal kunnen afleggen. De afstand is sterk gerelateerd aan ernst en prognose van hartfalen (de normaalwaarde voor een gezonde oudere patiënt is ongeveer 650 meter). Aai/aair, nomenclatuur voor het type en/of de instelling van een pacemaker. Bij een pacemaker met instelling aai of aair vindt pacing en sensing alleen in de rechterboezem plaats. Acc, american College of Cardiology, acs, acuut Coronair Syndroom. Ziektebeeld dat zowel het acute myocardinfarct met en zonder st elevatie als instabiele angina pectoris (IAP) omvat.

Avr bioprothese
Rated 4/5 based on 567 reviews